Beyond common sense: my dialogue with nature
A prayer for populations, patients, and pupils

Oratie door Creative Desk, prof. dr. Kamran Ikram

Voorbij het gezonde verstand

13 may 2022 at 16:00

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt bekend dat bij het Erasmus MC - Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. M.K. (Kamran) Ikram

benoemd tot hoogleraar met de leeropdracht Klinische Neuro-epidemiologie, op vrijdag 13 mei 2022 zijn ambt in het openbaar zal aanvaarden met het uitspreken van een rede, die de titel draagt:

Voorbij het gezond verstand: Mijn dialoog met de natuur
Een gebed voor populaties, patiënten en pupillen

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula van de universiteit (Erasmus building), Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. 

De felicitaties worden direct naar Kamran verstuurd
All of your congratulations are directly send to Kamran

Wilt u Kamran graag feliciteren?

Want to congratulate Kamran?

Meer weten over optimale ondersteuning bij je academische plechtigheid? 

06 44 54 99 20
of mail Loyda