Afscheidscollege: Zorgen over grenzen
Zorgen over grenzen
Een ode aan het tussenland

Na 52 jaar in de wetenschappelijke en bestuurlijke arena, nam Pauline Meurs afscheid met het college Zorgen over grenzen. Pauline waarschuwt voor een verkeerd begrip van grenzen aan en in de zorg. “Een grens tussen passende en niet passende zorg is wellicht een handig instrument voor de zorginkoop, met kwaliteit heeft het weinig te maken”, zegt ze. Daarom brengt Pauline een ode aan het tussenland, waar er sprake is van ambiguïteit en onzekerheid, maar ook bezinning, ongebondenheid en creativiteit. En juist nu er zoveel op het spel staat in de gezondheidszorg, loont het de moeite het tussenland wel te betreden. Daar komt interdisciplinair onderzoek tot bloei. In dat tussenland kunnen beleid en uitvoering elkaar treffen en nieuwe wegen verkennen.

Binnenkomst cortège

Inleiding door rector magnificus prof. dr. Annelien Bredenoord

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

Het afscheidscollege Zorgen over grenzen

Laudatio door prof. dr. Maarten IJzerman

Laudatio door prof. dr. Wilma van der Scheer

Een rite de passage

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

"Een afscheidscollege is een rite de passage. Velen om mij heen zeiden, je moet dit punt in de tijd markeren."

Receptie

Live muziek:  Nuevo Nocturna

De Pauline Meurs Award

“Met de instelling van de Pauline Meurs Award willen wij haar rol als dwarsdenker en grenswerker erkennen. De Pauline Meurs Award wordt jaarlijks uitgereikt voor projecten waarin een verbinding tussen onderzoek en beleid is gelegd en die tot concrete verbeteringen in de zorg, publieke gezondheid of zorgbestuur hebben geleid”, aldus prodecaan van de ESHPM.

Erasmus School of Health Policy & Management reikt voortaan ieder jaar de Pauline Meurs Award uit.

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

"Ik wil waarschuwen tegen het grote gemak waarmee in de zorg wordt gezegd: ‘schotten moeten weg’ of ‘er zijn teveel schotten’ of ‘het teveel aan schotten is de oorzaak van slechte zorg’."

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,
Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

De vragen: welke grenzen, wiens grenzen, met welk doel en met welke gevolgen, blijven onbesproken. 

Receptie

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

Ouderdom als een parodie op het leven is aan mij niet besteed. 

Thuis

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

Jan Rot: tussen de wal en het schip daar staat mij huis, daar voel ik mij thuis. 

Tot slot

Emeritaat prof. dr. Pauline Meurs, Creative Desk, afscheidscollege, erasmus universiteit rotterdam, oratie presentatie, oratie,

Bewaak je grens, kijk er overheen en blijf vooral ook hangen in het tussenland 

Fotografie: Pamela van Gelderen & Arie Kers

Regie: plechtigheid Loyda van der Vlist

Visuals: Joia de Jong

Geluid: Onno De Visser

Licht: Laurens Voois

Camera operators: Evgeny Astopov & Joia de Jong

Website: Joia de Jong